8 Kasım 2011 Salı

ŞİİRİN ETKİSİ

                                     ŞİİRİN ETKİSİ

                Şiir, duygularımıza direkt etki edebilen en kuvvetli araçlardan birisidir. Şiir, duygularımızı güzelleştirir. Duyguları şiirle terbiye olmuş insanların kalbinde de zerre kadar kötülük olmaz.

                Kibarlığımızı da kabalığımızı da davranışlarımız oluşturur. Davranışlarımızı ise düşünce ve duygularımız oluşturur. Sıralarsak: duygu, düşünce, davranış şeklinde olur yani duygularımız, düşüncelerimizi; düşüncelerimiz ise davranışlarımızı oluşturur. Kin ve nefret gibi yıkıcı duygular;yıkıcı düşünceleri, yıkıcı düşünceler ise kavga ve  düşmanlık gibi kötü davranışları doğurur. Şu halde davranışlarımızı düzeltmeye, duygularımızdan başlayabiliriz. Duygularımıza direkt etki edebilen en kuvvetli araçlardan birisi de şiirdir.Şiir severlerin duygu yüklü insanlar olmasının  başlıca sebeplerinden biri de budur. Şu halde duygularımızın terbiyesine şiirle başlayabiliriz.  Şüphesiz duygularımızı terbiye edebilen başka araçlar da vardır( musiki,sanat,spor vs) ama şiirin yeri müstesnadır.
                   Şiir severlerin hayatının tüm kesitleri şiir gibi ölçülüdür. Televizyon ekranlarında bize şiirle bir mektubu, bir masalı karıştırarak sunanların kulakları çınlasın onlar şiiri yozlaştırarak kendilerine özel bir menfaat elde etmeye çalışıyorlar ama edebiyatımızdaki şaheser şiirler onların karşısına dikilerek sessizce bir mesaj vermektedir. Kaliteli şiirler, duygularımızı terbiye ederken şiirin olumlu yankıları da ruhumuzda uzun süre devam eder.Musiki de duygularımızın terbiyesinde çok etkili güzel bir araçtır ancak onun sözleri de, bestesinden önce bir şiirdir.Dikkat edelim, güftesi güzel olan şarkı ve türkülerin etkisi daha tesirli olmaktadır.Şiir zaten bir dilin sazsız, notasız musiki dilidir, musikisidir.

                    Bilim, doğruyu, hakikati bularak insana tebliğ eder ; şiir ise telkin eder. Bilim, akıl süzgecinden sonra kabul görür; şiir ise duygularımızın kaynağı olan kalbimize direkt etki eder bizi ya coşturur veya duygu yüküne boğar. Her iki halde de kalbimiz yumuşacık olur, sertleşmez.Yumuşak kalpli insanın  duyguları ise kabarıktır gülmeye de ağlamaya da çok yakındır ama bazı insanlar duygularını öldürmüş olmalılar ki seyrettiği yüzlerce habere karşı ne ağlayabilir ne gülebilir. Bu tür insanlarla mutlu bir toplum oluşturamazsınız. Şiirin ve müziğin duygularımız üzerindeki olumlu etkileri inkar edilemez. Batı, ruh hastalarını dayakla terbiye ediyorken Müslümanlar ruh hastalarına musiki tedavisi uyguluyorlardı.Unutmayalım ki musikinin de güftesi bir şiirdir.Güftesi, alelade olan bir müzik ile güftesi ağır ve manalı olan şarkı ve türkülerin etkileri farklıdır. Birisi yalnız bestesi ile bizi etkilerken diğeri hem bestesi hem güftesi ile bize tesir eder.

                   Mutlu bir toplum; mutlu fertlerden oluşur. Şiir ise duygularımıza direkt etki edebilen iyi bir mutluluk aracıdır. Mutluluğumuza katkı oranı  kişiden kişiye değişebilir ama mutluluğumuza katkısı yüzde bir bile olsa  şiir; hiçbir yan etkisi olmayan doğal bir ilaçtır.Bunun gibi on tane doğal ilaç bulabilirseniz mutluluk için ihtiyacınız olan seretonin hormonunu psikotrop ilaçlarda aramak zorunda kalmazsınız yoksa mutlu olabilmek için psikiyatrların  yazdığı pek çok yan etkisi olan ilaçlara muhtaç kalabilirsiniz. Şiir; hem duygularımızı terbiye eder  hem de mutluluk kaynağı, doğal bir ilaçtır.

                                                                                  Alaaddin KULA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder